El Polígon Industrial Cotes Baixes està situat al nord-est del nucli urbà d'Alcoi. El polígon va ser desenvolupat segons el Pla Parcial elaborat al novembre de 1971 pels arquitectes Valentín Rodríguez Gómez i Alfonso Soldevilla i aprovat el 28 de juny de a 1972.

La superfície total del polígon és de 536.739,00 m², dels quals 362.999,00 m² es corresponen amb la qualificació industrial i la resta són les dotacions pròpies de xarxa viària, zones verdes i equipaments. La zona verda se situa a la part central del polígon amb accessos des de diferents carrers el que li confereix una centralitat importantíssima com a vertebradora de l'espai industrial. La zona verda travessa tot el polígon des del nord-oest al vial d'accés al costat del institut de formació professional fins al riu per la qual cosa compleix una funció connectora del medi natural amb el medi urbà.