El Polígon de La Beniata està situat al sud-est del nucli urbà d'Alcoi. El polígon va ser desenvolupat segons el Pla Parcial elaborat al març de 1973 pels arquitectes Valentín Rodríguez Gómez i Alfonso Soldevilla i aprovat el 14 de desembre de 1974. A aquest polígon s'incorpora també la zona industrial del carrer Alacant i de l'avinguda d'Elx.

La superfície total del polígon és de 364.906,00 m² dels quals 283.725,00 m² es corresponen amb la qualificació industrial i la resta són les dotacions pròpies de xarxa viària, zones verdes i equipaments.