Adreça
Carrer Filà Verds, 15 - 03801 Alcoi

Recuperació de ferralla.