El Polígon Industrial del Castellar està situat al sud-oest del nucli
urbà d'Alcoi. El polígon va ser promogut per Immobles El Serpis, SL. L'Homologació modificativa i pla parcial de millora industrial i residencial, redactat pels arquitectes Cheluca Sala i Mauro Matarredona, va ser aprovat el 21 de maig del 2004.

La superfície total de l'àmbit és de 117.351,00 m² dels quals 91.014,00 m² es corresponen amb la qualificació industrial i la resta són les dotacions pròpies de xarxa viària, zones verdes i equipaments.