Adreça
Carrer Puig Campana, 13 - 03802 Alcoi
telèfon
966 52 00 77
Adreça web
texfadraque.com

Fabricació de teixits