Adreça
Carrer Puig Campana, 20 - 03802 Alcoi
telèfon
633 88 89 23
Adreça web
retrotematic.com

Fabricació de decoració temàtica.