Adreça
Carretera Buixcarró, 2 - 03802 Alcoi

Fabricació d'automatismes industrials.