Adreça
Carrer Buixcarró, 8 - 03802 Alcoi
telèfon
966 52 22 48
Adreça web
mecanizadossinc.com

Taller de peces de mecanitzats.