Adreça
Carrer Alacant, 66 - 03801 Alcoi
telèfon
865 68 54 80
Adreça web
indetruck.com

Fabricació i distribució de semiremolcs frigorífics.