Adreça
Carrer Filà Verds, 29 - 03801 Alcoi
telèfon
965 54 80 77
Adreça web
mecanizadosalcoy.es

Fabricació de peces industrials.