Adreça
Avinguda d'Elx, 29 - 03801 Alcoi
telèfon
965 33 59 33
email
info@enilec.com
Adreça web
www.enilec.com

Instal·lacions elèctriques:

La nostra empresa ofereix els seus serveis a partir de l'any 1998 a l'àmbit de les instal·lacions i muntatges elèctrics.

Ens avala una dilatada experiència al sector, així com el reconeiximent i confiança dels nostres Clients, entre els que hi ha organismes oficials i empreses de reconegut prestigi.

Som una empresa amb moltes metes e il·lusions, utilitzem les noves tecnologies per a oferir els millors i més actuals serveis en els àmbits industrial, comercial, públic, domèstic i urbanístic.

La nostra área de treball s'estén a tot el País Valencià i també hem realitzat treballs per als nostres clients a Catalunya, Madrid i altres poblacions.

Els treballs els realitzem completant tot el procés, instal·lació, control, manteniment, supervisió i posta en marxa.

La preparació, dedicació i esforç del nostre equip es centra en realitzar els treballs amb la máxima qualitat, professionalitat i prenent les máximes mesures de protecció front a accidents.

Garantim el correcte funcionament de les instal·lacions realitzades per als nostres clients, així com la neteja i l'ordre durant l'execució.

Serveis:

Baixa Tensió

 • Instal·lació de Vivendes
 • Instal·lacions Domòtiques KNX
 • Instal·lació de Locals Comercials
 • Instal·lació de Locals de Pública Concurrència
 • Instal·lació de Naus Industrials
 • Automatització Industrial
 • Línies de Baixa Tensió
 • Enllumenats Públics
 • Reparacions

Alta Tensió

 • Línies d'Alta Tensió
 • Centres de Transformació

Eficiència Energètica

 • Estudis d'Eficiència Energètica.
 • Instal·lacions Generadores d'Energia Elèctrica Solar Fotovoltaica.

Manteniments

 • Manteniments Industrials
 • Manteniment i Revisió de Locals de Pública Concurrència
 • Manteniment i Revisió de Centres de Transformació