Adreça
Carrer G, 1-E - 03804 Alcoi
email
garjutex@hotmail.com

Indústria de teixits fibres dures i mescles.