Adreça
Carrer C, 5 - 03804 Alcoi
telèfon
671 344 393- 651 839 284
email
santi@emep.es
Adreça web
emep.es

Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic.