Adreça
Carrer C, 2 - 03804 Alcoi
telèfon
965 332 223
email
grupoexit@exit.es
Adreça web
www.exit.es

Transports internacionals.