Adreça
Carrer H, 3 - 03804 Alcoi
telèfon
667 613 817

Modelats de fusta.