Adreça
Carrer H, 37 - 03804 Alcoi
telèfon
965 525 113

Solucions tècniques. Paleta i petits treballs de construcció en general.