Adreça
Calle A,3 - 03804 Alcoi
telèfon
965 331 058 - fax 965 330 488
email
info@ahumadoselduende.com
Adreça web
ahumadoselduende.com/es/

Fabricació de fumats, envasats i dames de semiconserves de peix.