Adreça
Carrer B, 13 - 03804 Alcoi
telèfon
676 502 120
email
orpatexslalcoy@gmail.com

Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir.