Adreça
Carrer A, Nº 7 - 03804 Alcoi
telèfon
965 330 939
email
conomax@infonegocio.com

Fabricació de tubs i cons de paper per a la indústria tèxtil.