Adreça
Carrer Filà Domingo Miques, 7 - 03802 Alcoi

Fabricació de Cons tèxtils.