Adreça
Carrer Filà Asturians, 12, 14 - 03802 Alcoi

Doblegats de teixits.