Adreça
Carrer A, 2 - 03804 Alcoi
telèfon
966295566
email
fenixelastic@beldallorens.com

Producció tèxtil.