Adreça
Carrer A, 2 - 03804 Alcoi

Producció tèxtil.