Adreça
Carrer C, 5 - 03804 Alcoi

Fabricació de gels.