Adreça
Carrer C, 3 D - 03804 Alcoi
telèfon
965522937
email
alcoirecicla@alcoirecicla.com

Reciclatge de materials.